رویه بازگرداندن کالا

با توجه به این‌که کالاهای عرضه شده در رستیک شامل مواد‌غذایی و کالاهای فاسد ‌شدنی می‌باشد، امکان مرجوع نمودن کالاها به‌جز در مواردی که به شرح زیر می باشد، وجود ندارد.